Terapia dzieci w Vitamed

Rozwój dziecka nie zawsze przebiega zgodnie z oczekiwanymi etapami rozwoju. Trudności rozwojowe mogą dotyczyć różnych sfer: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej czy komunikacji. Im wcześniej zostaną zauważone, tym większa szansa na zniwelowanie możliwych do wystąpienia niepowodzeń i trudności w wieku późniejszym.

VitaMed jest miejscem, gdzie mali pacjenci z pomocą doświadczonych terapeutów i specjalistów będą mogli jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy w ramach wielospecjalistycznej terapii psychoterapeuty, neurologopedy i specjalisty terapii sensorycznej. 

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Jest to spotkanie z rodzicem bądź też obojgiem rodziców. Może mieć formę porady np. dotyczącej kwestii związanych z rozwojem dziecka czy wychowania, jak również może być okazją do wspólnego przyjrzenia się trudnościom dziecka. Konsultacja może mieć charakter jednorazowy i nie obliguje do rozpoczęcia terapii z dzieckiem. Przed konsultacją ważne jest, by wcześniej (podczas zapisu) podać jej powód.

Cena: 120 zł/60 minut

Terapia ogólnorozwojowa

Jest to forma terapii ukierunkowanej na ćwiczenie konkretnych umiejętności. Może być to np. rozwój i stymulacja procesów poznawczych takich, jak np. uwaga, percepcja, pamięć, mowy, jak również rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, które pozwalają dziecku lepiej odnaleźć się w grupie rówieśników. Zajęcia mają charakter indywidualny, a konkretne aktywności są zawsze dopasowywane do potrzeb danego dziecka. Terapia trwa 50 minut i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 lat.

Cena: 80 zł/30 minut

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia ukierunkowane na rozwijanie sprawności w zakresie motoryki małej, a więc ruchów precyzyjnych dłonią, ręką i palcami. Celem zajęć jest również kształtowanie nawyku prawidłowej postawy przy wykonywaniu różnych czynności, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej a także orientacji w ciele i przestrzeni, jak również rozwój prawidłowego chwytu pisarskiego. Zajęcia indywidualne poprzedzone są diagnozą. Jest to forma pomocy dla dzieci od 3 roku życia. Zajęcia trwają 30 minut.

Cena: 80 zł/30 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe, których celem jest rozwinięcie kompetencji społecznych dzieci. Bardziej szczegółowe cele zajęć TUS to: doświadczenie sukcesu w grupie rówieśniczej – przekonania, że każdy jest w czymś dobry, nabycie nowych umiejętności i możliwość ich przećwiczenia w bezpiecznych warunkach, rozwijanie świadomości na temat przeżywanych stanów emocjonalnych oraz wpływu zachowań na innych. Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu się minimum trójki dzieci. Maksymalna liczebność grupy to 5 osób. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia.

Cena: 80 zł/30minut

Konsultacja psychologiczna

Jest to rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem programu Skype, czy Zoom z rodzicem lub obojgiem rodziców. Może mieć formę porady np. dotyczącej kwestii związanych z rozwojem dziecka czy wychowania, jak również może być okazją do wspólnego przyjrzenia się trudnościom dziecka. Konsultacja może mieć charakter jednorazowy i nie obliguje do rozpoczęcia terapii z dzieckiem. Przed konsultacją ważne jest, by wcześniej (podczas zapisu) podać jej powód.

Cena: 90 zł/60 minut

Diagnoza zaburzeń spektrum autyzmu (ASD)

Postawienie diagnozy w zakresie autyzmu to wieloetapowy proces mający na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania na wielu płaszczyznach.

  1. Obserwacja dziecka przez rodziców/opiekunów i monitorowanie czy dziecko rozwija się wg norm dla jego wieku, każdy niepokojący objaw powinien zostać zgłoszony lekarzowi ​
  2. Badania kontrolne – wszystkie rutynowe wizyty u lekarza sprawdzające czy dziecko prawidłowo się rozwija na wszystkich płaszczyznach – fizycznej, poznawczej, psychicznej, emocjonalnej​
  3. Diagnostyka – jeśli lekarz na podstawie badań oraz wywiadu stwierdza nieprawidłowości, kieruje dziecko do dalszej diagnozy specjalistycznej np. psychologa dziecięcego, lekarza psychiatry, neurologa, pediatry rozwojowego. Często specjaliści, aby wykluczyć inne zaburzenia lub choroby zlecają np. badanie wzroku, badanie słuchu, badanie laryngologiczne, neurologiczne, genetyczne
  4. Diagnoza wg standardu ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia i osób dorosłych. Jest to tzw. złoty standard diagnozy autyzmu na świecie. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się z pięciu modułów zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Posiada wysokie i bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Zastosowanie badania ADOS-2 pozwala na postawienie bardziej wiarygodnej diagnozy – specjalista nie musi już opierać się na ogólnym „wrażeniu”, ma do dyspozycji zestaw prób, na podstawie których ocenia obserwowane zachowanie według określonych wytycznych. Bateria służy również do oceny postępów w trakcie terapii oraz do wyznaczania mocnych i słabszych stron dziecka). Ostatnie spotkanie to przekazanie wyników diagnozy oraz omówienie dalszych kroków ​
  5. Diagnoza to pierwszy dokument, na podstawie którego można ubiegać się o pomoc z zakresu terapii, rehabilitacji i nauczania dziecka z ASD.

W zakresie diagnozy autyzmu współpracujemy z uznana specjalistką dr. n. społ. Małgorzatą Moszyńską

Terapia dzieci w Vitamed

Rozwój dziecka nie zawsze przebiega zgodnie z oczekiwanymi etapami rozwoju. Trudności rozwojowe mogą dotyczyć różnych sfer: ruchowej, poznawczej, emocjonalnej czy komunikacji. Im wcześniej zostaną zauważone, tym większa szansa na zniwelowanie możliwych do wystąpienia niepowodzeń i trudności w wieku późniejszym.

VitaMed jest miejscem, gdzie mali pacjenci z pomocą doświadczonych terapeutów i specjalistów będą mogli jak najlepiej wykorzystać swój potencjał rozwojowy w ramach wielospecjalistycznej terapii psychoterapeuty, neurologopedy i specjalisty terapii sensorycznej. 

Oferta

Konsultacja psychologiczna

Jest to spotkanie z rodzicem bądź też obojgiem rodziców. Może mieć formę porady np. dotyczącej kwestii związanych z rozwojem dziecka czy wychowania, jak również może być okazją do wspólnego przyjrzenia się trudnościom dziecka. Konsultacja może mieć charakter jednorazowy i nie obliguje do rozpoczęcia terapii z dzieckiem. Przed konsultacją ważne jest, by wcześniej (podczas zapisu) podać jej powód.

Cena: 120 zł/60 minut

Terapia ogólnorozwojowa

Jest to forma terapii ukierunkowanej na ćwiczenie konkretnych umiejętności. Może być to np. rozwój i stymulacja procesów poznawczych takich, jak np. uwaga, percepcja, pamięć, mowy, jak również rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, które pozwalają dziecku lepiej odnaleźć się w grupie rówieśników. Zajęcia mają charakter indywidualny, a konkretne aktywności są zawsze dopasowywane do potrzeb danego dziecka. Terapia trwa 50 minut i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 4 lat.

Cena: 80 zł/30 minut

Terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia ukierunkowane na rozwijanie sprawności w zakresie motoryki małej, a więc ruchów precyzyjnych dłonią, ręką i palcami. Celem zajęć jest również kształtowanie nawyku prawidłowej postawy przy wykonywaniu różnych czynności, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej a także orientacji w ciele i przestrzeni, jak również rozwój prawidłowego chwytu pisarskiego. Zajęcia indywidualne poprzedzone są diagnozą. Jest to forma pomocy dla dzieci od 3 roku życia. Zajęcia trwają 30 minut.

Cena: 80 zł/30 minut

Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe, których celem jest rozwinięcie kompetencji społecznych dzieci. Bardziej szczegółowe cele zajęć TUS to: doświadczenie sukcesu w grupie rówieśniczej – przekonania, że każdy jest w czymś dobry, nabycie nowych umiejętności i możliwość ich przećwiczenia w bezpiecznych warunkach, rozwijanie świadomości na temat przeżywanych stanów emocjonalnych oraz wpływu zachowań na innych. Zajęcia rozpoczynają się po zebraniu się minimum trójki dzieci. Maksymalna liczebność grupy to 5 osób. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci od 4 roku życia.

Cena: 80 zł/30minut

Konsultacja psychologiczna

Jest to rozmowa telefoniczna lub za pośrednictwem programu Skype, czy Zoom z rodzicem lub obojgiem rodziców. Może mieć formę porady np. dotyczącej kwestii związanych z rozwojem dziecka czy wychowania, jak również może być okazją do wspólnego przyjrzenia się trudnościom dziecka. Konsultacja może mieć charakter jednorazowy i nie obliguje do rozpoczęcia terapii z dzieckiem. Przed konsultacją ważne jest, by wcześniej (podczas zapisu) podać jej powód.

Cena: 90 zł/60 minut

Diagnoza zaburzeń spektrum autyzmu (ASD)

Postawienie diagnozy w zakresie autyzmu to wieloetapowy proces mający na celu rozpoznanie zaburzeń oraz poziomu funkcjonowania na wielu płaszczyznach.

  1. Obserwacja dziecka przez rodziców/opiekunów i monitorowanie czy dziecko rozwija się wg norm dla jego wieku, każdy niepokojący objaw powinien zostać zgłoszony lekarzowi ​
  2. Badania kontrolne – wszystkie rutynowe wizyty u lekarza sprawdzające czy dziecko prawidłowo się rozwija na wszystkich płaszczyznach – fizycznej, poznawczej, psychicznej, emocjonalnej​
  3. Diagnostyka – jeśli lekarz na podstawie badań oraz wywiadu stwierdza nieprawidłowości, kieruje dziecko do dalszej diagnozy specjalistycznej np. psychologa dziecięcego, lekarza psychiatry, neurologa, pediatry rozwojowego. Często specjaliści, aby wykluczyć inne zaburzenia lub choroby zlecają np. badanie wzroku, badanie słuchu, badanie laryngologiczne, neurologiczne, genetyczne
  4. Diagnoza wg standardu ADOS-2 do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu dzieci od 12 miesiąca życia i osób dorosłych. Jest to tzw. złoty standard diagnozy autyzmu na świecie. ADOS-2 jest wystandaryzowanym protokołem bezpośredniej obserwacji, składającym się z pięciu modułów zróżnicowanych pod względem wieku i rozwoju językowego pacjenta. Posiada wysokie i bardzo wysokie właściwości psychometryczne. Zastosowanie badania ADOS-2 pozwala na postawienie bardziej wiarygodnej diagnozy – specjalista nie musi już opierać się na ogólnym „wrażeniu”, ma do dyspozycji zestaw prób, na podstawie których ocenia obserwowane zachowanie według określonych wytycznych. Bateria służy również do oceny postępów w trakcie terapii oraz do wyznaczania mocnych i słabszych stron dziecka). Ostatnie spotkanie to przekazanie wyników diagnozy oraz omówienie dalszych kroków ​
  5. Diagnoza to pierwszy dokument, na podstawie którego można ubiegać się o pomoc z zakresu terapii, rehabilitacji i nauczania dziecka z ASD.

W zakresie diagnozy autyzmu współpracujemy z uznana specjalistką dr. n. społ. Małgorzatą Moszyńską

Nasi lekarze i terapeuci

dr n. społ. Małgorzata Moszyńska

Dr n. społ. aktywny logopeda pracujący klinicznie. Specjalizuje się w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera. Jest członkiem Zespołu Specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dysponuje bogatym warsztatem terapeutycznym, w którym wykorzystuje nowoczesne narzędzia logopedyczne i pedagogiczne.

Absolwentka logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera oraz pedagogiki specjalnej, dr n. społ (UG). Obecnie prowadzi Zespół Diagnostyki Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. W zakresie terapii logopedycznej pracuje z Pacjentem ortognatycznym oraz rozszczepowym w każdym wieku oraz dokonuje oceny klasyfikacyjnej do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem Zespołu specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Od 2005 roku prowadzi terapię logopedyczną, od 2000 diagnostykę i terapię autyzmu w placówkach służby zdrowia. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii i terapii Autyzmu.

W swojej pracy logopedycznej prowadzi pełną diagnostykę interdyscyplinarną oraz terapię w zakresie Całościowych Zaburzeń Rozwoju, Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, uwzględniając między innymi elementy metody behawioralnej i elementy Metody Krakowskiej.

Nasi lekarze i terapeuci

dr n. społ. Małgorzata Moszyńska

Dr n. społ. aktywny logopeda pracujący klinicznie. Specjalizuje się w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera. Jest członkiem Zespołu Specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Dysponuje bogatym warsztatem terapeutycznym, w którym wykorzystuje nowoczesne narzędzia logopedyczne i pedagogiczne.

Absolwentka logopedii, terapii Autyzmu i Zespołu Aspergera oraz pedagogiki specjalnej, dr n. społ (UG). Obecnie prowadzi Zespół Diagnostyki Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. W zakresie terapii logopedycznej pracuje z Pacjentem ortognatycznym oraz rozszczepowym w każdym wieku oraz dokonuje oceny klasyfikacyjnej do zabiegów chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem Zespołu specjalistów Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Od 2005 roku prowadzi terapię logopedyczną, od 2000 diagnostykę i terapię autyzmu w placówkach służby zdrowia. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami w różnym wieku w zakresie logopedii i terapii Autyzmu.

W swojej pracy logopedycznej prowadzi pełną diagnostykę interdyscyplinarną oraz terapię w zakresie Całościowych Zaburzeń Rozwoju, Autyzmu oraz Zespołu Aspergera, uwzględniając między innymi elementy metody behawioralnej i elementy Metody Krakowskiej.